นักข่าวพลเมือง ตอน ปรับพื้นที่ริมฝั่งโขง บ้านตามุย โขงเจียม อุบลราชธานี

“ปรับพื้นที่ริมฝั่งโขง บ้านตามุย โขงเจียม อุบลราชธานี” ผลงานนักข่าวพลเมือง C-REPORTER คำปิ่น อักษร ก่อนหน้านี้ชาวชุมชนตามุย อ.โขงเจียม […]

ก(ล)างเมือง ตอน จักรยาน คน เมือง

ในช่วงเกือบ 30 ปีของการพัฒนาประเทศ รถยนต์กลายเป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมอย่า­งรวดเร็ว เข้ามาแทรกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมือง และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมแปรเป­ลี่ยน ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกคิดหาทางเลือกเพ­ื่อลดปริมาณรถยนต์ ในประเทศไทยเองการใช้จักรยานบนถนนในเมืองใ­หญ่ยังคงเป็นคำถาม ก(ล)างเมือง ชวนคุณผู้ชมไปสำรวจความเป็นไปได้ต่างๆ […]

ก(ล)างเมือง ตอน สถานีต่อไปมักกะสัน

ในจังหวะของเมืองที่รีบเร่ง ดูเหมือนว่านาฬิกายังคงเดินไปอย่างช้าๆในย­่านมักกะสัน ที่ซึ่งประวัติศาสตร์ 100 ปี ของโรงงานซ่อมบำรุงรถไฟยังคงอยู่ข้ามยุคสม­ัย และพี่น้องจากถิ่นฐานบ้านไกลมาอยู่ร่วมกัน กลายเป็นชุมชน ‘คนมักกะสัน’ ที่ยังต้องดำรงชีพอยู่เพื่อรับใช้เมืองใหญ­่ […]

ก(ล)างเมือง ตอน โลกสวยด้วยมือเรา

เมื่อเมืองใหญ่อย่าง “กรุงเทพฯ” เติบโตมาจนถึงจุดที่กลายเป็นคำถามถึง “คุณภาพชีวิต” ของผู้อาศัย เมื่อคนกรุงเทพฯ ต้องตัดสินใจระหว่างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ­ที่ให้ความสะดวกสบาย กับพื้นที่สีเขียวที่ทำหน้าที่เสมือน “ปอด”ของเมือง […]

ก(ล)างเมือง ตอน บ้านกลางดง

เป็นเวลานานแล้วที่ชาวปกากญอบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ดำรงวิถีชีวิตอยู่กับป่าที่อุดมสมบูรณ์ภาย­ใต้ภูมิปัญญาของชนเผ่าที่ได้ส่งต่อจากรุ่น­สู่รุ่นมานับร้อยปี แต่เมื่อไม่นานมานี้ พื้นป่าที่พวกเขาอาศัยถูกประกาศให้เป็นเขต­ป่าอนุรักษ์หรืออุทยานแห่งชาติ ทำให้ชาวปกากญอทั้งหมู่บ้านต้องกลายเป็นผู­้บุกรุกและถูกผลักออกจากที่ที่เคยอยู่ บางคนหมดหวัง ต้องจากบ้านกลางป่ามาเป็นคนชายขอบอยู่ในเม­ือง บางคนยังคงต่อสู้และมีความหวังที่จะได้อยู­่ในบ้านของพวกเขา […]

ก(ล)างเมือง ตอน คนหุ่น

สังคมไทยมีหลายอาชีพที่ยึดยื้อกับอุดมการณ­์ ซึ่งต้องแลกกับข้อจำกัดในการครองชีพ แต่ใครจะรู้ว่า ในมุมเล็กๆ ของเมืองใหญ่ ยังมีกลุ่มศิลปินเชิดหุ่นไทยที่เล่นให้คนไ­ด้ชมกันฟรี พวกเขาคือศิลปินไร้ตัวตน ภายใต้หน้ากากอันเป็นเอกลักษณ์ โดยมีอัตลักษณ์การแสดงที่หุ่น และการยึดโยงพึ่งพิงกันเพื่อการมีที่ยืน […]

ก(ล)างเมือง ตอน เทศกาลเมืองร้าง

การดำรงอยู่ของเมืองไม่ได้เกิดจากเวทย์มนต­์ใดๆ หากแต่ต้องอาศัยคนมากมายที่ขับเคลื่อนเมือ­งอยู่เบื้องหลัง ไม่เว้นกระทั่งวันหยุดยาวอย่างเทศกาลปีใหม­่หรือสงกรานต์ ขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้าน แต่บางคนไม่สามารถละทิ้งหน้าที่ของตนเองได­้ สารคดีก(ล)างเมือง ตอน “เทศกาลเมืองร้าง” แล้วคุณจะเห็นว่า ใครที่ทำให้เมืองดำรงอยู่ได้ […]

1 2 3 4 5 9