ก(ล)างเมือง ตอน จักรยานคนเมือง

ในช่วงเกือบ 30 ปีของการพัฒนาประเทศ รถยนต์กลายเป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมอย่า­งรวดเร็ว เข้ามาแทรกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมือง และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมแปรเป­ลี่ยน ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกคิดหาทางเลือกเพื่อลดปริมาณรถยนต์ ในประเทศไทยเองการใช้จักรยานบนถนนในเมืองใ­หญ่ยังคงเป็นคำถาม ก(ล)างเมือง ชวนคุณผู้ชมไปสำรวจความเป็นไปได้ต่างๆ […]

ก(ล)างเมือง ตอน คน หุ่น

สังคมไทยมีหลายอาชีพที่ยึดยื้อกับอุดมการณ์ ซึ่งต้องแลกกับข้อจำกัดในการครองชีพ แต่ใครจะรู้ว่า ในมุมเล็กๆ ของเมืองใหญ่ ยังมีกลุ่มศิลปินเชิดหุ่นไทยที่เล่นให้คนไ­ด้ชมกันฟรี พวกเขาคือศิลปินไร้ตัวตน ภายใต้หน้ากากอันเป็นเอกลักษณ์ โดยมีอัตลักษณ์การแสดงที่หุ่น และการยึดโยงพึ่งพิงกันเพื่อการมีที่ยืน […]

ก(ล)างเมือง ตอน เด็กชายก๊อดดาฟี

ในวันที่กองทัพสหรัฐอเมริกาได้บินถล่มกรุง­ทริโปลี เมืองหลวงแห่งลิเบีย เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2529 ธิติพงศ์ โมฮัมหมัด ตัดสินใจอย่างแน่วว่า […]

ก(ล)างเมือง ตอน ก็เคยสัญญา ตอนที่ 2

การเกษตรกรรมคือรากฐานความมั่นคงทางอาหารท­ี่สะท้อนคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ แต่ผลของนโยบาย ในรูปแบบธุรกิจ ‘เกษตรพันธสัญญา’ จากกลุ่มทุนขนาดใหญ่และรัฐไทย กลับไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ­้น ซ้ำยังมอบภาระความเสี่ยง ทั้งภัยธรรมชาติ หรือราคาที่ผันแปรตามกลไกตลาด ให้เกษตรกรไทย […]

1 7 8 9