ถ่ายทอดสด “คืนการศึกษาให้สังคม : ร่วมกัน – สร้าง – พลเมือง”

คืนการศึกษาให้สังคม  : ร่วมกัน – สร้าง – พลเมือง เพราะเราต่างก็เป็นพลเมืองของโลก และพลเมืองของสังคม  การสร้างพลเมืองจึงไม่ใช่ภาระหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง […]