ติงรายงาน กมธ.สาธารณสุขฯ ถอยหลังลงคลอง ไม่ยึดโยง ปชช.แนะทบทวนใหม่

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพติง คณะกรรมาธิการปฏิรูปสาธารณสุข สปช. ถอยหลังลงคลอง ไม่ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ใช่แนวทางไปสู่ปฏิรูป วันที่ 25 มี.ค. 2558 […]

1 2 3