คนรุ่นใหม่ปลุกจิตสำนึก หวงแหนและอนุรักษ์ธรรมชาติ

คนรุ่นใหมแสดงสัญลักษณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า หลังเสือดำเสียชีวิตจากการถูกล่า ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

นักข่าวพลเมือง : ‘ปล่อยปีก’ คนรุ่นใหม่กับพื้นที่เสรีภาพ

ในช่วงสัปดาห์นี้กลุ่มคนรุ่นใหม่และนักกิจกรรมทางสังคมจากทั่วประเทศได้เดินทางมารวมตัวกันในกิจกรรม ‘โชว์พราว #2 ตอน ปล่อยปีก Wonders of Freedom’ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อท้าทายคนรุ่นใหม่มาร่วมเปิดความคิด […]

นักข่าวพลเมือง : ละครเสียงธรรมชาติ

ช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters เช้านี้ ชมละครชุมชนจาก การสื่อสารของนักศึกษา กลุ่มคนรุ่นใหม่ และชาวบ้านในพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ จ.เลย ที่สะท้อนแง่มุม ถึงผลกระทบจากเหมืองที่ธรรมชาติและชุมชนได้รับ […]