เปิดปฏิบัติการ “ไม้ซีกงัดไม้ซุง” ทวงคืนป่าห้วยเม็ก โดยคน ต.บ้านดง

‘บันทึกเหตุการณ์ทวงคืนป่าห้วยเม็ก’ หลังจากบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่เข้ามาเช่าพื้นที่และใช้เส้นทางสาธารณะ ชาวบ้าน ต.บ้านดง จ.ขอนแก่น จึงรวมตัวกันเพื่อคัดค้านทุกรูปแบบ จนสามารถทวงคืนผืนป่าห้วยเม็กได้สำเร็จ