นักข่าวพลเมือง : ผลกระทบจากการไม่มีพื้นที่ปลอดภัย

มีความพยายามของเครือข่ายผู้หญิงและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ชายแดนใต้ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันของคนในชุมชน ทำไมพวกเขาจึงต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ ออกอากาศวันที่ 30 ธ.คง 2558 เวลา21.45 น.

นักข่าวพลเมือง : โรตีกรอบกับการพึ่งพาตนเองของกลุ่มสตรีจิตอาสาชายแดนใต้

กแลแปะยาวอ คือชื่อเรียกตามภาษามลายูถิ่นของ โรตีกรอบ เป็นอาหารว่างที่คนชายแดนใต้จะกินคู่กับ แตออ หรือ ชาร้อนในวงสนทนาตามร้านน้ำชาในหมู่บ้าน นักข่าวพลเมือง ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะพาเราไปรู้จักกับกลุ่มสตรีผู้ผลิตโรตีกรอบในรูปแบบของสหกิจชุมชน  […]

นักข่าวพลเมือง : พลังผู้หญิงรณรงค์ยุติความรุนแรงชายแดนใต้

เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้กว่า  23 องค์กร ร่วมแสดงพลังผู้หญิงประมาณ 500 คนเดินรณรงค์ เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสากล และใช้ลูกโป่งสีขาว […]

นักข่าวพลเมือง : กลุ่มผู้หญิง สานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

พื้นที่กูลิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และพื้นที่ พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ต่างก็เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้น กลุ่มผู้หญิงจากสองพื้น ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันโดยการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ด้านอาชีพที่มีอยู่ […]

เสียงผู้หญิงจากชายแดนใต้ ถึงราชประสงค์

จากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นใจกลางเมืองกรุงทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เหตุระเบิดเกิดขึ้นที่สี่แยกราชประสงค์ บริเวณใต้ม้านั่งภายในรั้วศาลพระพรหมเอราวัณใต้สกายวอล์ค เขตปทุมวัน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ภายหลังจากเกิดเหตุสื่อมวลชนและสาธารณะต่างติดตามข่าวสารนี้ […]

เสียงผู้หญิงจากชายแดนใต้ ถึงราชประสงค์

จากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นใจกลางเมืองกรุงทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เหตุระเบิดเกิดขึ้นที่สี่แยกราชประสงค์ บริเวณใต้ม้านั่งภายในรั้วศาลพระพรหมเอราวัณใต้สกายวอล์ค เขตปทุมวัน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ภายหลังจากเกิดเหตุสื่อมวลชนและสาธารณะต่างติดตามข่าวสารนี้ […]

นักข่าวพลเมือง : รอมฎอนเดือนแห่งการแบ่งปัน

ไปติดตามการเดินทางของกลุ่มผู้หญิง ที่รวมตัวแบ่งปันความรู้สึกของชาวมุสลิมที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดยะลา ในช่วงช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 3 ก.ค. 2558 เวลา 19.00น.