“Save the Mekong” ชี้เขื่อนลาวพังเสียหายถึงกัมพูชา จี้คนทำโครงการ-นักลงทุนต้องรับผิดชอบ

กลุ่มรักษ์แม่น้ำโขง (Save the Mekong) ออกแถลงการณ์กรณีการพังทลายของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อยในประเทศลาว ชี้ไม่ใช่ภัยธรรมชาติ แต่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ เรียกร้องผู้พัฒนาโครงการ-ธนาคารผู้ให้ทุนต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดไปถึงผลกระทบในกัมพูชา