เจตนารมณ์ชัดเจนในคืนเดือนมืด กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ถก!! EIA ต้องรอบด้านและเป็นธรรม

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง จ.ยโสธร ประชุมหารือวิเคราะห์ EIA และเวทีรับฟังความคิดเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ย้ำต้องให้ข้อมูลรอบด้าน โดยมีประชาชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่ตั้งโครงการและนักวิชาการในท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังในสัดส่วนที่เท่าเทียมกันเเละเป็นธรรม