นักข่าวพลเมือง : ธนาคารปูและหมึก

ชาวประมงพื้นบ้านตำบลหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี มีอาชีพจับปูม้าส่งขายเป็นรายได้หลัก  แต่เมื่อ 4 ปีที่แล้ว พวกเขาพบว่าปูมีจำนวนลดลงมาก จึงรวมกลุ่มกันจัดตั้งธนาคารเพื่อเพาะขยายพันธุ์สู่ทะเล นอกจากแม่ปูไข่ ยังมีความพยายามขยายพันธุ์หมึกควบคู่กันด้วย ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ […]

นักข่าวพลเมือง : ปลาเชลย

นักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ เป็นอีกกลุ่มคนที่สื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่องนะคะ  รวมทั้งเรื่องของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิด เนื่องจากพวกเขามองว่าปัจจุบันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอำเภอบางบ่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปลา   ผู้เลี้ยง  และต่อเนื่องไปยังผู้บริโภค ล่าสุดพวกเขาบอกเล่าเรื่องราวของ […]

นักข่าวพลเมือง : เตรียมบ่อเลี้ยงปลาสลิด

หลังจากที่ต้องเผชิญกับสภาวะแล้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จนทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ต้องเร่งนำปลาขึ้นจากบ่อเพื่อป้องกันความเสียหาย วันนี้ฝนแรกตกลงมาแล้วค่ะ ซึ่งเป็นสัญญาณการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะเลี้ยงรอบใหม่  พวกเขาต้องเตรียมบ่อปลาอย่างไรบ้าง ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  l […]

นักข่าวพลเมือง : ลูกหญ้าดันน้ำ

เพื่อให้สามารถจับปลาสลิดที่มีในบ่อเลี้ยง ซึ่งมีลักษณะคล้ายท้องร่องได้ทั้งหมด ก่อนที่น้ำจะแห้ง และง่ายต่อการพักบ่อ เพื่อรอเลี้ยงปลาในฤดูกาลใหม่ เกษตรกรจึงใช้วัชพืชที่มีในบ่อ ม้วนเป็นก้อนใหญ่ๆขนาดพอดีกับทองร่อง จากนั้นใช้ลาก เพื่อดันน้ำจับปลา ติดตามเรื่องนี้กับ […]

นักข่าวพลเมือง : สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาสลิด

เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ทั้งพื้นที่เลี้ยงปลาสลิดที่ลดน้อยลง จนต้องรับซื้อปลาจากที่อื่นเข้ามาแปรรูป ก็มีความพยายามปรับตัวในหลายๆเรื่องรวมกลุ่มกันในรูปแบบสหกรณ์ของกลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดบางบ่อ เพื่อให้สามารถปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันติดตามเรื่องนี้กับ citizen Reporters นักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ออกอากาศวันที่ 26 […]

นักข่าวพลเมือง : นาเกลือบางแก้ว

 เช้าวันนี้ เดินทางไปกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporters กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ไปเยี่ยมชม และพูดคุยไถ่ถาม เรื่องราววิถีชีวิตของชาวนาเกลือ ที่ ต.บางแก้ว […]

นักข่าวพลเมือง : โรงสีข้าวโนนสมบูรณ์

นอกจากมีการจัดสรรพื้นที่ปลูกข้าวแล้ว ชาวชุมชนนิคมโนนสมบูรณ์ ยังมีการจัดตั้งโรงสีข้าว และร้านค้าชุมชน โดยบริหารจัดการกันเอง คล้ายๆ ระบบสหกรณ์ซึ่งทำให้สมาชิกภายในนิคมสามารถพึ่งพาตนเองได้ ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ออกอากาศ: วันที่ […]

1 2