นักข่าวพลเมือง : ผลกระทบภัยแล้ง สมุทรปราการ

นอกจากจะเริ่มเห็นผลกระทบที่ชัดเจนจากปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีแล้ว ที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งแม้จะไม่มีข่าวออกมาว่าได้รับผลกระทบมากนัก แต่ก็มีรายงานจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ซึ่งได้ส่งผลต่อสัตว์น้ำที่เกษตรกรเพาะเลี้ยงไว้ต้องตายลงจำนวนมากติดตามในข่าวพลเมือง ข่าวค่ำ ทาง ThaiPBS […]

1 2