แบบไหนดี แสตมป์ 720 ปีเมืองเชียงใหม่

 “แบบไหนดี แสตมป์ 720 ปีเมืองเชียงใหม่”  บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวทีออกข่วง “แบบไหนดี […]

มองอนาคตและข้อท้าทายทีวีบริการชุมชนกับ “สุภิญญา กลางณรงค์”

หลังมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ เรื่อง กิจการโทรทัศน์บริการชุมชน เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2558  ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของแผนงาน กสทช. นอกจากทีวีบริการธุรกิจ […]

ถ่ายทอดสด: ประชุมเชิงวิชาการ ‘กิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในต่างประเทศและในประเทศไทย’

ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง กิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทยและแนวปฏิบัติในต่างประเทศ NBTC/ITU Conference on Community TV Services in […]

TDRI: ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะบางประการต่อการประมูลคลื่น 4G

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ก่อนอื่น ต้องยอมรับว่า มีการแข่งขันกันในการประมูลคลื่น 1800 MHz มากกว่าความคาดหมายของผมอยู่พอสมควร […]

TDRI: ข้อสังเกต-ข้อเสนอแนะบางประการต่อการประมูลคลื่น 4G

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ก่อนอื่น ต้องยอมรับว่า มีการแข่งขันกันในการประมูลคลื่น 1800 MHz มากกว่าความคาดหมายของผมอยู่พอสมควร […]

ตั้งไข่ “ทีวีบริการชุมชน”กสทช.ระดมความคิดเห็นนักวิชาการและนักสื่อสารระดับชุมชน

  นับเป็นความคืบหน้าอย่างเป็นทางการ เมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และยูเนสโก จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus […]

1 2 3 4 7