เครือข่ายผู้บริโภคชี้เลื่อนการประมูลคลื่น ทำรัฐเสียหาย เอกชนได้ประโยชน์นับหมื่นล้าน

หลังจากที่ คสช.(คณะรักษาความสงบแห่งชาติ)  มีกำหนดให้ชะลอการประมูลคลื่นความถี่ ฉบับที่  94/2557  เรื่องการระงับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2557       […]

จับตาทิศทาง กสทช. อนาคตทีวีดิจิตอล ทีวีชุมชนไทย

จับตาทิศทาง กสทช. อนาคตทีวีดิจิตอล ทีวีชุมชนไทยในงานเสวนาเวทีสื่อไทย “2 ปี กสทช.กับการติดตามและประเมินผลโดยเครือข่ายภาคประชาสังคม” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 […]

1 5 6 7