5 ข้อเท็จจริง-จุดยืน กรณีปลดบอร์ด สสส.-บอนไซขบวนการภาคประชาชน

คำแถลงขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน กรณีการบอนไซขบวนการภาคประชาชนด้วยการปลดบอร์ด สสส. การระงับการอนุมัติและงบประมาณการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งการใช้มาตรการภาษีคุกคามองค์กรภาคประชาสังคมโดยไม่ชอบธรรม 11 ม.ค. 2559 เมื่อเวลาประมาณ 11.00 […]

คำสั่งแรกรับปี 59 คสช.ใช้ ม.44 เชือดเจ้าหน้าที่รัฐ 59 รายชื่อ ทั้งอาจารย์จุฬา-อปท.-สสส.

5 ม.ค.2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/002/4.PDF) เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม […]