เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด                 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายบรรเจิด ลาวัณรัตนากุล […]