สันติสนทนากับผู้นำศาสนา “แวดือราแม มะมิงจิ” รอมฏอนกับการสร้างสันติภาพ (2)

สะรอนี ดือเระ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) ในวาระแห่งเดือนอันประเสริฐ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้สัมภาษณ์พิเศษนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีในประเด็นกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานกรรมการอิสลามในเดือนรอมฎอนพร้อมทั้งสะท้อนแง่มุมทางสังคมในฐานะผู้นำศาสนาในพื้นที่และมุมมองต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ ในฐานะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีภารกิจหรือภาระรับผิดชอบในเดือนรอมฎอน […]

สันติสนทนากับผู้นำศาสนา “อับดุลอาซิซ เจะมามะ” รอมฏอนกับการสร้างสันติภาพ (1)

สะรอนี ดือเระ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) ในวาระแห่งเดือนอันประเสริฐ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้สัมภาษณ์พิเศษอุซตาซอับดุลอาซิซ เจะมามะ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ในประเด็นกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานกรรมการอิสลามในเดือนรอมฎอนพร้อมทั้งสะท้อนแง่มุมทางสังคมในฐานะผู้นำศาสนาในพื้นที่และมุมมองต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ […]

กอ.รมน.ภาค 4 พบนักสิทธิฯ ชายแดนใต้ หาความร่วมมือตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ‘รายงานสถานการณ์การทรมานฯ’

15 พ.ค. 2559 ที่ จ.ปัตตานี ได้มีการพูดคุยระหว่างตัวแทนคณะจัดทำรายงานรายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2557-2558 และคณะทำงานฝ่ายกฎหมายและสิทธิมนุษยชน […]

องค์กรสิทธิฯ ขอพบ’กอ.รมน.ภาค 4 สน.’ คุยมาตรการตรวจเก็บ DNA

3 ก.ค. 2558 องค์กรสิทธิมนุษยชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกส่งถึง ผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า […]