นักข่าวพลเมือง : เยาวชนวัยใส หัวใจกันตรึม

กันตรึม เป็นวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านของชาวอีสานใต้ ที่ใช้แสดงเพื่อความบันเทิง ประกอบพิธีกรรม และการรักษาโรคภัยต่างๆ . กันตึมกำลังจะเลือนหายไป วันนี้กลุ่มเด็กถักทอ จังหวัดสุรินทร์ มารวมพลังสืบสานการแสดงกันตรึมเพื่ออนุรักษ์และสืบสานไว้ […]

นักข่าวพลเมือง : การแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ดุริยางคศิลป์ มมส.

นักข่าวพลเมืองจะพาไปดูการนำเอาศิลปะการแสดงพื้นบ้านของช­าวอีสาน ทั้งวงดนตรีมโหรี หนังประโมทัย และดนตรีกันตรึมของชาวอีสานใต้ มาผสมผสานกัน จะเป็นอย่างไร ติดตามในนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS […]