เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมชุมชนต้นแบบการจัดทำโครงการธนาคารขยะ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมชุมชนต้นแบบการจัดทำโครงการธนาคารขยะ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด                 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3  เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด […]

เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สายเอเชีย

เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สายเอเชีย                 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก […]

เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สายเอเชีย

เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สายเอเชีย                 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก […]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอด                 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด  นายประทีป  โพธิ์เที้ยม  ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอด โดยมีนายถนัดกิจ  น่วมอินทร์ […]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอด                 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด  นายประทีป  โพธิ์เที้ยม  ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า PEA แม่สอด โดยมีนายถนัดกิจ  น่วมอินทร์ […]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ                 ที่ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก […]

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 5/2558

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 5/2558                 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอดโดยดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ […]