TDRI: ข้อคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่งที่ 10/2559 […]

TDRI: ข้อคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่งที่ 10/2559 […]

นักข่าวพลเมือง : รำลึกอุดสวิง ตันอุด

สวิง ตันอุด เป็นชาวเชียงใหม่ เป็นนักพัฒนาอาวุโสของภาคเหนือ ทำงานสายการพัฒนาท้องถิ่นหลายด้าน  เขาพยายามเชื่อมโยงงานที่ทำกับแนวคิดการจัดการตนเองและการกระจายอำนาจ เพื่อให้เป็นกลไกหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ เพราะหวังจะให้สังคมไทยหลุดพ้นจากวังวนของความขัดแย้งอันมาจากการรวมศูนย์อำนาจในส่วนกลางมาอย่างยาวนาน ออกอากาศวันที่ 9 […]

สชป.ชี้ ‘ร่าง รธน.’ ริบคืนสิทธิเสรีภาพประชาชน-เพิ่มอำนาจรัฐ ท้า กรธ.ดีเบตสาธารณะ

สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปชำแหละร่างรัฐธรรมนูญ ชี้เป็นฉบับ “เพิ่มอำนาจรัฐ ริบคืนสิทธิเสรีภาพประชาชน” เสนอให้เกิดเวทีดีเบตสาธารณะกับ กรธ. หวังให้เกิดการปรับแก้เพื่อมีรัฐธรรมนูญที่ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มอำนาจประชาชน เรื่องและภาพ: รุ่งโรจน์ […]