นักข่าวพลเมือง : แรงงานข้ามชาติ

แรงงานข้ามชาติ นับเป็นฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารทะเลนะคะ  ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความหลากหลาย และสิทธิมนุษยชนในฐานะเพื่อนบ้าน วันนี้เราจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของพวกเขากับ Citizen Reporters นิสิตสาขาสังคมศึกษา […]