นักข่าวพลเมือง : ยุติความรุนแรง

ข้อมูลสถิติขององค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ประชากรผู้หญิง 1 ใน 3 ของโลก มีโอกาสถูกใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งหากเทียบกับประชากรกรผู้หญิงในโลกปัจจุบันประมาณสามพันล้านคนแล้วนั่นก็หมายความว่ามีผู้หญิงหนึ่งพันล้านคนที่อาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ […]