จาก’เลสู่จาน… กินอย่างใส่ใจ เพื่อท้องทะเลไทย

รายงานโดย: พิมพ์กมล พิจิตรศิริ ชายฝั่งทะเลไทยเคยมีความหลากหลายของทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ แต่ต้องเผชิญกับวิกฤตการทำประมงแบบทำลายล้าง ทำให้ทรัพยากรทางทะเลลดลงอย่างรวดเร็วจนน่าใจหาย ขณะที่ผู้บริโภคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารกลับมองไม่เห็นว่าวิกฤติที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไร  กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ […]