พิษณุโลกจัดฉายภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ภาค 5 ยุทธหัตถี รอบการกุศล

ขอขอบพระคุณ พรรณี สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เนื้อหาและภาพข่าวโดย เสรีย์ ศรีพราย  , Warunyu Boonlue, […]