‘เผือก’ VS ‘การคุกคามทางเพศ’

‘เผือก’ เป็นพืชหัวชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่อีกแง่หนึ่ง ‘เผือก’ ก็เป็นหนึ่งในศัพท์วัยรุ่นที่ฮิตในโลกออนไลน์ที่มีความหมายในแง่ลบ หมายถึง การเอาธุระของคนอื่นมาเป็นของตัว หรือจะหมายถึงความหวังดีที่ผู้รับไม่อยากได้ ซึ่งโดยมากอาการเผือกนั้น มักจะเป็นการ […]