ศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดนกสิกรไทย จัดเสวนาเรื่อง ภาพรวมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในเมียนม่าร์

ศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดนกสิกรไทย จัดเสวนาเรื่อง ภาพรวมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในเมียนม่าร์                 ที่ ศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดนกสิกรไทย ชั้น 3 สาขาแม่สอด นายณัฐพงศ์  […]

‘Open House เขตพัฒนาเศรษฐกิจไทย’ หน่วยงานรัฐกระชับความเชื่อมั่นนักลงทุน

29 ก.พ. 2559 คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จัดสัมมนา ‘เดินหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจของไทย’ ภายใต้โครงการ ‘Open […]

นักข่าวพลเมือง : ถนนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เดินทางไปพูดคุยกับผู้คนใน อ.แม่สอด จ.ตาก ถึงการเตรียมความพร้อมในพื้นที่การค้าชายแดนที่กำลังมีความเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมรับประชาคมอาเซียน ติดตาม: นักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง […]

เลย – ไชยบูลี สะพานมิตรภาพน้ำเหืองแห่งที่ 2 คู่ขนาด เชื่อมสัมพันธ์การค้าชายแดน

การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ลาว – ไทย ครั้งที่ 8 ซึ่งการประชุมร่วมกันครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2551  ระยะเวลารวม 7 […]

[คลิป] ดูสื่อ-คุยมุมมอง ‘เชียงของ’ บนความเปลี่ยนแปลง

10 ก.ค.2558 เครือข่ายภาคประชาชนและคนเชียงของมาร่วมชมผลงานการทดลองสื่อสารเรื่องราวในรูปแบบ BACKPACK JOURNALIST ของเยาวชนและนักสื่อสารรุ่นใหม่ในภาคเหนือจากการลงพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมร่วมพูดคุยถึงผลงานและสถานการณ์ในพื้นที่ การเปิดด่านและประกาศเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรในเมืองชายแดน […]

[คลิป] ดูสื่อ-คุยมุมมอง ‘เชียงของ’ บนความเปลี่ยนแปลง

10 ก.ค.2558 เครือข่ายภาคประชาชนและคนเชียงของมาร่วมชมผลงานการทดลองสื่อสารเรื่องราวในรูปแบบ BACKPACK JOURNALIST ของเยาวชนและนักสื่อสารรุ่นใหม่ในภาคเหนือจากการลงพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมร่วมพูดคุยถึงผลงานและสถานการณ์ในพื้นที่ การเปิดด่านและประกาศเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรในเมืองชายแดน […]