WWF เผย “10 อันดับสัตว์ป่า” ที่ลักลอบซื้อขายมากที่สุดในสามเหลี่ยมทองคำ

เสือโคร่ง ช้าง หมี และตัวลิ่ม สัตว์ป่า 4 อันดับแรก ที่มีการลักลอบซื้อขายกันมากที่สุดในเขตสามเหลี่ยมทองคำพื้นที่การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอย่างเสรีแห่งใหญ่ รองลงมา คือ แรด เลียงผา นกเงือก กระทิง เสือดาว และเต่า ซึ่งล้วนเป็นสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์

เริ่มแล้ว! รัฐบาลจีนสั่งปิดโรงงานแปรรูปและร้านขายสินค้าจากงาช้างกว่า 67 แห่งทั่วประเทศ

รัฐบาลจีนประกาศใช้มาตรการหยุดยั้งการค้าและการแปรรูปงาช้างทุกชนิด หลังสำนักงานกิจการป่าไม้แห่งรัฐประกาศสั่งปิดโรงงานแปรรูปสินค้าจากงาช้าง รวมถึงร้านค้างาช้าง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา ขณะที่โรงงาน-ร้านค้าที่เหลือจะต้องปิดทันทีภายในสิ้นปีนี้