นักข่าวพลเมือง : คน ป่า อุทยาน

เมื่อพูดถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่ามักจะมีข้อถกเถียงและข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชาวบ้านในพื้นที่ จนทำให้หลายฝ่ายได้พยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้ โดยหวังว่าคนและป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ วันนี้นักข่าวพลเมือง มูลนิธิรักษ์ไทย นำเสนอตัวอย่างการจัดการร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ออบหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   ออกอกาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : วิกฤติท่องเที่ยวทะเลไทย

จากสถานการณ์การท่องเที่ยวทะเลไทยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว อีกปัญหาที่กำลังตามมาหากไม่มีการวางแผนจัดการที่ดีคือเรื่องของขยะที่ส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ติดตามสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักข่าวพลเมือง ข่าวเช้า ThaiPBS 15 มิ.ย.2558