“ทอดผ้าป่าขยะ” เพิ่มมูลค่าของเหลือใช้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย และชุมชนนาราชควายหมูที่ 11 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม จัดโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อแก้ไขและลดปริมาณขยะในชุมชน

สร้างโมเดลแก้วิกฤต ‘ขยะล้นชุมชน’ ผนึกทุกภาคส่วนชวนร่วมสานพลัง

เวทีสานใจฟอรั่มวางเข็มทิศปฏิรูปขยะชุมชน นพ.ประเวศ ย้ำ 3 แนวทางผนึกความร่วมมือรูปธรรม ชูธงเมืองไทยไร้ขยะเกิดได้จริง สช.เชื่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง บูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาทันที นำ 5 […]

‘ไทยคว้าอันดับ 6’ ประเทศที่สร้างขยะทะเลมากที่สุดในโลก

ไทยมีประชากร 65 ล้านคน แต่เป็นประเทศที่สร้างขยะทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก และกำลังจะไต่ขึ้นเป็นอันดับ 5 เยอะกว่าอินเดียที่มีประชากรกว่า 1,000 ล้านคน

นักข่าวพลเมือง : บ่อขยะหนองปลิง

การสื่อสารประเด็นใกล้ตัวที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมเป็นมุมมองการเรียนรู้และผลิตสื่อของเพื่อนๆ จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พวกเขาสงสัยว่าขยะจากชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยที่มีมากมายในแต่ละวันจะถูกจัดการอย่างไร หลังถูกส่งไปที่ บ่อขยะหนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งต้องรองรับขยะจากชุมชนต่างๆ กว่า […]

นักข่าวพลเมือง : ขยะกะมิยอ

นักข่าวพลเมือง citizen reporter วันนี้ ชาวบ้านและเยาวชน ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน ก่อนจะนำไปขายที่จุดรับซื้อใกล้ๆ […]

นักข่าวพลเมือง : ธนาคารขยะชุมชนจอมมณี

ไม่เพียงแต่ต้องการลดปริมาณเท่านั้น แต่การเปลี่ยนขยะเป็นรายได้หรือนำไปรีไซเคิล นำไปใช้ซ้ำ เป็นโจทย์สำคัญที่ชาวชุมชนจอมมณี 2 อ.วังสะพุง จ.เลย พยายามร่วมด้วยช่วยกันตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยใช้ธนาคารขยะเป็นเครื่องมือสำคัญ วันนี้ […]

นักข่าวพลเมือง : ชุมชนจัดการขยะ

“เตาชีวมวล” นับเป็นอีกความภาคภูมิใจในการนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันและยังเป็นต้นทางสำคัญในการจัดการและลดประมาณขยะของชาวบ้านนาซำจวง ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ที่เกิดจากการร่วมกันคิดร่วมกันทำของคนในชุมชน ติดตามเรื่องนี้จาก นักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุข ที่นี่ ThaiPBS […]

1 2 3 4