นักข่าวพลเมือง : ชุมชนวังสะพุง1

ในอดีตชุมชนวังสะพุง1  จังหวัดเลยมีปัญหาสิ่งแวดล้อม ในชุมชน โดยเฉพาะเรื่องภูมิทัศน์ความสวยงามน่าอยู่ และปัญหาการจัดการขยะค่ะ  ชาวบ้านที่นั่นจึงลุกขึ้นมาช่วยกันคิดและลงมือทำเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ไปติดตามจากนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุข  ออกอากาศวันที่ 21 เม.ย. […]

“ศูนย์กำจัดขยะฯ เชียงรากใหญ่” กับ “น้ำประปาของคนกรุงเทพ” ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้

อัฏฐพร ฤทธิชาติ มูลนิธิบูรณะนิเวศ ภาพ: กานต์ ทัศนภักดิ์ “น้ำ” คือปัจจัยพื้นฐานและสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิต ผู้คนในเขตเมืองล้วนต้องพึ่งพาน้ำจากการประปานครหลวง (กปน.) […]

นักข่าวพลเมือง : เสวนาโรงไฟฟ้าขยะเชียงรากใหญ่

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะเชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กำจัดขยะแบบบูรณาการ ซึ่งมีความห่วงกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนในพื้นที่ มูลนิธิบูรณะนิเวศ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ […]

นักข่าวพลเมือง : การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือนดิน

วันนี้  Citizen Reporters มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะพาไปที่ชุมชนบ้านจอมมณี 1 อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อทำความรู้จักไส้เดือนดินสายพันธุ์ฮอนแลนด์ และพันธุ์แม่โจ้ซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายขยะอินทรีย์ในชุมชน  […]

นักข่าวพลเมือง : เยาวชนกะมิยอเข้มแข็ง

ติดตามภารกิจเยาวชน ตำบลกะมิอ อ.เมือง จังหวัดปัตตานี ที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการรวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน หนึ่งในนั้น คือกับวิธีการจัดการขยะในครัวเรือน ติดตามกับนักข่าวพลเมืองปูยุด จังหวัดปัตตานี […]

นักข่าวพลเมือง : การจัดการขยะบ้านสบทะ

ที่บ้านสบทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง คนในชุมชนช่วยกันจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เริ่มต้นง่ายๆ จากการคัดแยกขยะในครัวเรือน ติดตามกับนักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย    ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์

การจัดการขยะถูกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากวิธีการจัดเก็บแบบเดิมนั้นไม่ถูกต้องและมีปริมาณขยะตกค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก แต่อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่อาจจะ ต้องทำควบคู่กันไปคือการส่งเสริมการจัดการขยะภายในชุมชนโดยคนในชุมชนเอง วันนี้นักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขพาไปดูวิธีการจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ของคนที่บ้านเมืองทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ติดตามในรายการ ที่นี่ ThaiPBS

1 2 3 4