นักข่าวพลเมือง : การจัดการขยะ จ.ลำปาง

ขยะกลายเป็นปัญหาใกล้ตัวสำหรับทุกคนและทุกๆ ปีจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ลงไปสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน ติดตามกับช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 30 ม.ย. 2558 […]

1 2 3 4