วิจัยไทบ้าน “วิชาการ บวก วิชาชีวิต” กลุ่มลุ่มน้ำชีตอนล่างตั้งเป้าศึกษาผลกระทบโขง ชี มูล

ชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่างและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมทำวิจัยไทบ้านเพื่อศึกษาโครงการโขง ชี มูล ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสะท้อนผลกระทบจากเขื่อนร้อยเอ็ด ยโสธร พนมไพร ใน 5 ประเด็น คือ 1.ระบบนิเวศน์ 2.พันธุ์พืชและสมุนไพร 3.พันธุ์ปลา 4.เรื่องพันธุ์ข้าว และ 5.การทำปศุสัตว์

นักข่าวพลเมือง : การจัดการน้ำแบบคู่ขนาน ที่ควนชะลิก

เกษตรกรที่ ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช กับแนวทางการจัดการน้ำที่ใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง ซึ่งที่นี่ใช้น้ำปีละ  2 ครั้ง นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชลงพื้นที่เพื่อค้นหาวิธีคิดของคนที่นี่ ไปติดตามข่าวเที่ยง […]

เครือข่ายปฏิรูปน้ำระบุอ้างแล้งผุดโครงการใหญ่ ให้ยกเลิกคำสั่ง 9/2559

เครือข่ายปฏิรูปน้ำภาคเหนือ ออกแถลงการณ์ ยกเลิกคำสั่ง 9/2559 ระบุอ้างสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งในการผลักดันโครงการจัดการน้ำขนาดใหญ่ซึ่งไม่ได้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีและยั่งยืน 16  มี.ค. 59 (วันนี้) เครือข่ายปฏิรูปน้ำ จากลุ่มน้ำต่างๆในเขตพื้นที่ภาคเหนือ […]

นักข่าวพลเมือง : การจัดการน้ำบ้านกุดตาใกล้

แม้สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ยังคงน่ากังวล แต่ที่บ้านกุดตาใกล้ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนที่นั่นมีการจัดทำ “ผังน้ำ” เพื่อเป็นข้อมูลแหล่งน้ำ และบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการน้ำของชุมชน ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนและออกแบบการใช้น้ำให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ออกอากาศ ข่าวค่ำ วันที่ 13 […]

เดินทางสู่กาฬสินธุ์ กางผังน้ำชุมชนที่นาคู “เราจะรู้เองว่าควรใช้น้ำอย่างไร”

เรื่อง/ภาพ : วลัยลักษณ์ ชมโนนสูง “ปลูกผสมปนเปกันเบิด…กินอันได๋กะปลูกอันนั้น…” วาส กุตระแสง เจ้าของแปลงเกษตรผสมผสานที่บ้านกุดตาใกล้ ต.สายนาวัง อ.นาคู […]

1 2 3