ภัยพิบัติเขื่อนวิบัติ : วัวหายมาหลายตัวแล้ว แต่ไม่เคยล้อมคอก

ครบรอบ 1 ปี น้ำท่วมสกลนคร มากกว่าข้อถกเถียงในวันนั้นว่า สันเขื่อน (ที่หน่วยงานราชการเรียกว่าอ่างเก็บน้ำ) ห้วยทรายขมิ้น “แตก-ไม่แตก” ในวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการเตรียมรับมือภัยพิบัติ […]

นักข่าวพลเมือง : บทเรียนภัยพิบัติกับโจทย์ที่ท้าทาย

ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคตะวันออก และเวทีถอดบทเรียนปฏิรูประบบการจัดการภัยพิบัติ ที่มีตัวแทนชาวบ้านและผู้ประสบภัยจากทั่วประเทศมาประชุมร่วมกัน ในนักข่าวพลเมือง C-Reporters ออกอากาศ: ข่าวค่ำ ThaiPBS 18 ก.ย. 2558