‘อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจ ม.44’ อ่านคำประกาศภาคีเครือข่ายปกป้องสิทธิและความเท่าเทียมทางการศึกษา

17 มิ.ย. 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ […]

นักข่าวพลเมือง : เมืองกื้ดโมเดล ปฏิรูปการศึกษา

การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีของคนในชุมชน ที่ไม่เพียงแต่เด็กๆที่เรียนจะได้ความรู้จากรายวิชา แต่เด็กๆในโรงเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ประยุคใช้ จนเกิดอาชีพและสร้างรายได้  ออกอากาศวันที่ 28 มี.ค. 59 @ 05.20 […]

นักข่าวพลเมือง : หลักสูตรชีวิต

การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น และผู้ทำหน้าที่จัดการศึกษาก็มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ปัจจุบันมีน้อยคนที่จะทราบว่า ภาคประชาชนหรือองค์กรชุมชนก็สามารถเป็นผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับลูกหลานของตนเองได้แล้ว ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาที่ภาคประชาชนทำหน้าที่เป็นผู้จัดการศึกษาให้กับลูกหลานของตนเอง โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น […]