นักข่าวพลเมือง : เลิกเหล้าเข้าสวน

มีเรื่องราวความพยายามแก้ปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน เมื่อพวกเขาเห็นตรงกันว่าการดื่มสุราเป็นปัจจัยนำไปสู่ปัญหาต่างๆ ทั้งอุบัติเหตุบนท้องถนน การทะเลาะวิวาท และปัญหาสุขภาพ ชาวบ้านอีทุยตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี จึงร่วมมือกันหาทางออก ด้วยกิจกรรมที่มีชื่อเก๋ไก๋ว่า “โครงการเลิกเหล้าเข้าสวน” […]

นักข่าวพลเมือง : หนองไฮน้อยปลอดเหล้า

สภาผู้นำชุมชนเป็นกุญแจสำคัญของการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของคนในหมู่บ้านหนองไฮน้อย ที่จังหวัดอำนาจเจริญ วิธีนี้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และสร้างพื้นที่กลางในการร่วมกันคิดเพื่อช่วยกันทำให้เกิด ชุมชนน่าอยู่ แนวคิดนี้ทำอย่างไร ได้ผลแค่ไหน ติดตามกับนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุข ออกอากาศวันที่ 14 เม.ย.59 […]