Thai-PAN เตรียมฟ้องศาลปกครอง สร้างมาตรฐานตรวจสอบสารพิษในพืชผัก

19 พ.ค. 2559 เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) จัดแถลงข่าว ไทยแพนเตรียมยื่นฟ้องศาลปกครอง […]

14 องค์กรเกษตรฯ-คมค.อาหาร หนุนตรวจสอบ ‘สสส.’ อย่างเปิดเผย ไม่เลือกปฏิบัติ

แถลงการณ์เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารสนับสนุนให้มีการตรวจสอบ สสส. อย่างเปิดเผย โปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และเรียกร้องให้ประชาชนตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด 21 ต.ค. 2558 14 […]

นักข่าวพลเมือง : ปรับแผน PDP2015

7 ก.ย. 2558 – 18 เครือข่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย รวมตัวกันยื่นข้อเสนอส่งถึงนายกฯ และ รมว.กระทรวงพลังงาน ให้จัดทำแผนพีดีพีปี […]