คนจันท์-ระยองเมินถูกสกัดร่วมเวทีแจงผลกระทบ ‘เหมืองทอง’ – ‘ชาวบ้านเหมืองพิจิตร-นักวิจัย’ ร่วมให้ข้อมูล

“เครือข่ายปกป้องป่าตะวันออก” และประชาชนจันทบุรี – ระยอง ร่วมจัดเวทีชี้แจงผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำ พร้อมเชิญผู้ได้รับผลกระทบจากพิจิตร และนักวิจัยมาให้ข้อมูล ตัวแทนชาวบ้านยันจุดยืนคนในพื้นที่ “ไม่เอาเหมือง” แต่ที่ผ่านมาขาดข้อมูล […]

1 2