นักข่าวพลเมือง : แม่แจ่มโมเดล

จากพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมดกว่า 110,000 ไร่ ทำให้ อ.แม่แจ่ม กลายเป็นพื้นที่ปัญหาหมอกควันที่ถูกจับตามากที่สุด ของ จ.เชียงใหม่ ซ้อมทับกับปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า นำมาสู่การผลักดัน […]