การศึกษาไทย 4 เปลี่ยน 4 เพิ่ม ในมุมมอง’ครูรุ่นใหม่’

  ‘การปฏิรูปการศึกษา’ เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมาก แจ่มเลยถือโอกาสทักไปคุยกับครูรุ่นใหม่ ถ้ามี 4 สิ่งที่อยากเปลี่ยน – 4 สิ่งที่อยากเพิ่ม […]

ปลุกความเป็น “ครู” ในตัวคุณ : ครูกุ๊กกั๊ก ร่มเกล้า ช้างน้อย

จากคนที่ไม่ได้คิดอยากเป็นครู แต่พอได้เข้าไปทำค่ายแล้วรู้สึกถึงพลังความอยากเป็นครูของน้องค่ายที่มา จนทำให้เขาเปลี่ยนความคิดและหันมาจริงจังกับการเป็นครูมากขึ้น เพื่อส่งต่อพลังเหล่านั้นกลับคืนไปยังนักเรียนที่รักของเขา

ชวนร่วมค่าย “Behind Pakbara : อนาคตโหม๋เราเอาพรือดี?”

เปิดรับสมัคร “คนรุ่นใหม่” ที่มีความสนใจประเด็นทางสังคม อายุระหว่าง 16-22 ปี อาศัยอยู่ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้มาร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อเรียนรู้และค้นหาคำตอบสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปากบารา ไปกับค่ายเรียนรู้ […]

“กระจายอำนาจปฏิรูปการศึกษาคืนสู่สังคม” สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา ประกาศ 9 ข้อขับเคลื่อน

3 เม.ย. 2558 เวที ‘คืนการศึกษาให้สังคม ให้ประชาชนปฏิรูปการศึกษา’ ในการประชุมวิชาการ ‘สานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ: คืนความสุขสู่ผู้เรียน’ระหว่างวันที่ 2-3 […]

ภาษาแม่ : สร้างเยาวชนต้นกล้า นำพาสู่ปฏิรูปการศึกษาไทย

เครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมความคิดเห็น ผลักดันการใช้ภาษาแม่ในการเรียนการสอน สู่นโยบายระดับกฎหมาย เพื่อรองรับและสนับสนุน แนวคิดดังกล่าว  เมื่อวันที่ 21และ 22 กุมภาพันธ์ […]

ภาษาแม่ :ทางเลือกสู่การปฏิรูปการศึกษาไทย

เมื่อการศึกษาของไทย ที่เน้นเรียนรู้แบบภาพรวม ทำให้เด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ ห่างไกลจากภาษาและวัฒนธรรมดั้งเดิม ฝ่ายการศึกษาของชนเผ่าพื้นเมืองและการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกันผลักดัน “ภาษาแม่” ที่มีในท้องถิ่น ให้เป็นภาษาในการศึกษาทางเลือก สู่การปฏิการศึกษาของไทย […]