นักข่าวพลเมือง : อบรมการสื่อสารภาคพลเมือง

ไปติดตามภาระกิจการเรียนรู้การผลิตสื่ออย่างง่ายๆ เพื่อการสื่อสารของ กลุ่มสื่อสารคริสเตียนอาสา เมื่อสัปดห์ที่ผ่านมา พวกขเมาอบรมกันที่ จ.เชียงใหม่ และมีการลงพื้นที่ฝึกทำคลิปเล่าเรื่องราวใน จ.เชียงใหม่  ด้วยความพยายามของพวกเขาภายใต้เครื่องมือที่จำกัด เขาจะปฎิบัติการสื่อสารได้อย่างไร ติดตามใน […]

นักข่าวพลเมือง : เล่าเรื่องจากชุมชน

วันนี้นักข่าวพลเมืองทีมต่าโอมู ร่วมกับเยาวชนในพื้นที่ตำบลพิชัย อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทำวีดีโอ ได้นำทักษะด้านการผลิตสื่อ มาใช้เล่าเรื่องจากจากชุมชนของพวกเขา ติดตามจากรายงาน   ออกอากาศวันที่ 12 […]

นักข่าวพลเมือง : อ.พ.ม.

นักข่าวพลเมืองวันนี้ ติดตามกิจกรรมเรียนรู้การผลิตสื่อ ทั้งละครเร่ และหนังสั้นของเยาวชนโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ที่ช่วยให้พวกเขาได้ฝึกความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน ติดตามเรื่องนี้จาก Citize Reporters […]