ภาค ปชช.ภาคใต้ประกาศปฏิญญา 30 ปีพัฒนาสู่ภูมิภาคสีเขียว ปกป้องสิทธิชุมชนสู่สันติภาพยั่งยืน

มูฮำหมัด ดือราแม โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) องค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ประกาศปฏิญญา 30 ปีพัฒนาสู่ภูมิภาคสีเขียว ปกป้องสิทธิชุมชน สันติภาพยังยืน ในงาน […]

นักข่าวพลเมือง : เศรษฐกิจฐานรากที่บ้านหัวบึง

ชุมชนต้นแบบบ้านหัวบึง เป็นต้นแบบรูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน จุดประกายให้กับหมู่บ้านอื่น ๆ ในตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ในการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น เกิดแนวความคิดการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ […]