คำถามถึง กพร. ‘กฎหมายแร่ใหม่’ สร้างความชอบธรรม ‘เปิดเหมืองทอง-หนุนเหมืองโปแตช’?

เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ เผยแพร่ข้อคิดเห็นต่อการแถลงข่าวการประกาศใช้กฎหมายแร่ฉบับใหม่ของ กพร. นอกจาก 29 ส.ค.2560 เริ่มมีผลใช้บังคับ ตั้งคำถามใบอนุญาตตามกฎหมายแร่เก่าสามารถใช้ต่อได้ตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่ ทั้งเป็นแนวทางสร้างความชอบธรรม ‘เปิดเหมืองทอง-หนุนเหมืองโปแตช’?

นักข่าวพลเมือง : ซ่อมสร้างหลังแผ่นดินไหว เมืองกาฐมาณฑุ

ช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ไปดูการฟื้นฟูอาคารบ้านเรือน ในเมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาลอีกครั้ง จากการลงพื้นที่ของนักข่าวพลเมือง มูลนิธิ 1,500 ไมล์ ติดตามข่าวค่ำ […]

นักข่าวพลเมือง : เนปาลกับการฟื้นฟู

ผ่านมากว่า 1 เดือน แล้วสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใน­เนปาล วันนี้นักข่าวพลเมืองจะพาไปดูความพยายามร่­วมมือกันของผู้คนที่นั่นในการฟื้นฟูบ้านเร­ือนและวิถีชีวิต ติดตามเรื่องราวจากนักข่าวพลเมือง กลุ่ม 1500 ไมล์ ข่าวค่ำ […]