นักข่าวพลเมือง : สืบสานศิลปะท้องถิ่น “ฟ้อนกลองตุ้ม”

วันนี้นักข่าวพลเมือง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกศ ร่วมสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับความพยายามที่จะสืบสานศิลปะท้องถิ่น “การฟ้อนกลองตุ้ม” ของเยาวชนโรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีย์ประชาสรรค์) อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดยการนำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน […]