เสียงสะท้อน ‘คนอยู่กับป่า’ ร่างกฎหมายป่าไม้สร้างผลกระทบ ขัดต่อวิถีชีวิตชุมชน

คนอยู่กับป่า ค้าน ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. … และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. … ชี้ขาดการมีส่วนร่วม จะนำไปสู่ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตป่า ด้านมูลนิธิสืบนาคะเสถียรแนะรัฐต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เหตุ ร่างกฎหมายดังกล่าวมีข้อกำจัดที่ไม่สอดคล้องกับสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน

สัมมนาทางวิชาการ “โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กับ EHIA และการมีส่วนร่วมที่ยังสอบตก”

กำหนดการ สัมมนาทางวิชาการ “โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กับ EHIA และการมีส่วนร่วมที่ยังสอบตก 4 พฤษภาคม 2560 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ […]

คณะกรรมการ สช.ไฟเขียวเกณฑ์ HIA ฉบับใหม่ ชี้ไม่ใช่เครื่องมืออนุมัติ แต่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วม

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ   (HIA) ฉบับที่ 2 เน้นให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำไปใช้เองเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและลดความขัดแย้งของสังคม หวังลดผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนและชุมชนจากการดำเนินงานโครงการ แผนงาน และนโยบายทุกระดับ […]

นักข่าวพลเมือง : หนองไฮน้อยปลอดเหล้า

สภาผู้นำชุมชนเป็นกุญแจสำคัญของการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของคนในหมู่บ้านหนองไฮน้อย ที่จังหวัดอำนาจเจริญ วิธีนี้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และสร้างพื้นที่กลางในการร่วมกันคิดเพื่อช่วยกันทำให้เกิด ชุมชนน่าอยู่ แนวคิดนี้ทำอย่างไร ได้ผลแค่ไหน ติดตามกับนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุข ออกอากาศวันที่ 14 เม.ย.59 […]

วอนรัฐฯ คิดใหม่ ‘โรงไฟฟ้าขยะเชียงรากใหญ่’ หวั่นมลพิษกระทบผู้ใช้น้ำประปา 12 ล้านคน

นักวิชาการจากหลายหน่วยงานร่วมสัมมนาเสนอข้อมูลโรงไฟฟ้าขยะ ประสานเสียงให้ทบทวนโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะ – โรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่ เป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญ หากปนเปื้อนจะกระทบผู้ใช้น้ำประปาทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า 12 ล้านคน เรื่อง: […]

‘มีชัย’ ย้ำร่าง รธน.ไม่ลดสิทธิประชาชน หวัง ‘สภาองค์กรชุมชน’ ขยายความเข้าใจเพื่อประโยชน์ชาติ

กรธ.จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่าง รธน. สมาชิกสภาองค์กรชุมชนจากทั่วประเทศกว่า 120 คนร่วมฟัง ‘มีชัย’ แจงหวังสิทธิของประชาชนต้องเกิดดอกออกผลอย่างแท้จริง-ขจัดการทุจริตในวงการเมือง ด้านสภาองค์กรชุมชนยื่น 5 ข้อเสนอต่อ กรธ.สร้างชุมชนให้เป็นฐานที่มั่นคงของสังคมไทย […]

1 2