‘คนจน’ เหยื่อของการพัฒนาเมือง

คมสันติ์ จันทร์อ่อน ตั้งคำถาม ‘คนจนเมือง’ คนที่ฉุดดึงความเจริญของการพัฒนา หรือคนที่สร้างความเจริญให้กับเมืองเรื่อยมาแต่ไม่ถูกให้ค่าความสำคัญ จากกรณีการขอคืนพื้นที่ เพื่อทำโครงการขยายผิวการจราจร ถนนสุทธาวาส จาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร แก้ปัญหาการจราจรติดขัด

นักข่าวพลเมือง : อนาคตมักกะสัน

คุณปรีชา ศรีสุวรรณ หนึ่งในผู้เข้าอบรม Backpack Journalist ลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนย่านมักกะสัน ในเรื่องของโมเดลการพัฒนาพื้นที่ว่างมักกะสัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ติดตามได้กับ นักข่าวพลเมือง […]