ประมวลทัศนะ ‘รู้เท่าทันสื่อฯ’ อำนาจในมือพลเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

เมื่อพลเมืองต้องเท่าทันสื่อและใช้สื่อเป็น ทัศนะหลากหลายจากงานสัมมนาการรู้เท่ารู้ทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) เรื่อง MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุ่งเทพฯ

“สื่อ” อำนาจในมือพลเมือง MIDL สนทนาการรู้เท่าทันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

วงสัมมนา MIDL หนุนพลเมืองใช้สื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง นักวิจัยจากอเมริการะบุถึงยุคสมัยแห่งการเท่าทันสื่อ เสริมพลังให้เสียงที่ถูกละเลย ด้าน”สุภิญญา” ชี้เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับตัว โดยเฉพาะรัฐต้องเปลี่ยนความคิด แนะเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนอิสระ สร้างพลเมืองดิจิตอลที่มีคุณภาพ หนุนใช้เทคโนโลยีสร้างพลังความคิด- สังคมตื่นรู้

1 2