Behind Pakbara: อนาคตโหม๋เราเอาพรือดี?

ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ กับการพัฒนาจากวิกฤติสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันได้แปรเป็นวิกฤติโลกร้อนที่ซ้อนด้วยเรื่องการปนเปื้อนของสารต่าง ๆ วิกฤติความแปรปรวนของสภาพอากาศ เราไม่ได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แต่เรากำลังเผชิญกับความแปรปรวน รวมทั้งวิกฤติเรื่องอาหาร และวิกฤติภาวะถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศชั้นนำของโลก […]

การศึกษา…เลือกได้ไหม?

โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ชอบที่จะเป็นผู้เลือก มากกว่าการที่จะเป็นผู้ถูกเลือก เพราะแต่ละคนย่อมจะรู้ดีที่สุดว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่เหมาะสำหรับตัวเอง เรื่องการศึกษาก็เช่นกัน จะดีแค่ไหนถ้าผู้เรียนได้เลือกวิธีการเรียนด้วยตัวเอง     และเคยคิดไหมว่าผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในออกแบบการศึกษาของตัวเองได้     […]

“บ่หลงของเก่า บ่เมาของใหม่ : ว่าด้วยการศึกษากับการพัฒนาตนเองสู่ความพร้อมในสังคมผู้สูงอายุ”

14 พฤศจิกายน 2560 ในเวทีเสวนา เรื่อง “การศึกษากับการพัฒนาตนเองสู่ความพร้อมในสังคมผู้สูงอายุ” ที่จัดโดย สภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ภาคเหนือ ร่วมกับ […]

[จีนมองเหนือ] สัมภาษณ์พิเศษ เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

องศาเหนือ Talk เข้าพูดคุยกับ เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ถึงปรากฏการณ์เหล่านี้ เพื่อให้เข้าใจจีน รู้จักจีนในเมืองไทยมากขึ้น

กงสุลจีนรวมเครือข่ายจีนในไทยตั้งมูลนิธิกองทุนส่งเสริมการศึกษาจีนเขตพื้นที่ภาคเหนือ

สถานกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ ผลักดันก่อตั้งมูลนิธิการกุศลกองทุนเพื่อการส่งเสริมการศึกษาจีนเขตพื้นที่ภาคเหนือของไทย เผยจีนมียุทธศาสตร์การพัฒนา 100 ปี ต้องถือการศึกษาเป็นที่ตั้ง ล่าสุดได้เงินบริจาคแล้วเกือบ 10 ล้าน

1 2 3 8