“การศึกษา”แบบไหนที่ผู้เรียนต้องการ ?

ปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในหลายมิติ และมักจะอยู่ในระบบที่รัฐเป็นผู้ควบคุม เช่น ต้องเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือต้องสอบให้ได้คะแนนสูง ๆ ในแต่ละวิชา เพื่อให้คนในสังคมนั้นยอมรับ จนทำให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาไทย ทั้งในเรี่องของการแข่งขันและแบ่งชนชั้นทางการศึกษาเพิ่มขึ้น

การศึกษา…เลือกได้ไหม?

โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ชอบที่จะเป็นผู้เลือก มากกว่าการที่จะเป็นผู้ถูกเลือก เพราะแต่ละคนย่อมจะรู้ดีที่สุดว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่เหมาะสำหรับตัวเอง เรื่องการศึกษาก็เช่นกัน จะดีแค่ไหนถ้าผู้เรียนได้เลือกวิธีการเรียนด้วยตัวเอง     และเคยคิดไหมว่าผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในออกแบบการศึกษาของตัวเองได้     […]

นักข่าวพลเมือง : PBL จากครูสู่โค้ช

PBL หรือ Project Based Learning การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยอาศัยความสนใจของผู้เรียนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะผ่านการทำงานสู่การค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริง นักข่าวพลเมือง เอ๋ อิสระชน […]

ถ่ายทอดสด “คืนการศึกษาให้สังคม : ร่วมกัน – สร้าง – พลเมือง”

คืนการศึกษาให้สังคม  : ร่วมกัน – สร้าง – พลเมือง เพราะเราต่างก็เป็นพลเมืองของโลก และพลเมืองของสังคม  การสร้างพลเมืองจึงไม่ใช่ภาระหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง […]

นักข่าวพลเมือง : ทางเลือกทางรอดการศึกษา

การศึกษาทางเลือกเป็นรูปแบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความต้องการของเยาวชนในแต่ละพื้นที่ โดยการศึกษาทางเลือกเป็นหนึ่งแนวทางที่ถูกพูดถึงในกระบวนการปฏิรูปการศึกษามาหลายสิบปี วันนี้นักข่าวพลเมืองเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่จะพาไปฟังข้อเสนอและบทสรุปของการพูดคุยเรื่องนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าววันใหม่ ThaiPBS […]

“เราจะไม่นั่งรอการเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่เราจะลงมือทำทันทีด้วยตัวเอง” ก้าวย่างสู่การปฏิรูปการศึกษา

แม้แต่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็เริ่มต้นจากคนๆ เดียวได้ และมันเริ่มต้นได้ เมื่อคนผู้นั้น “ลงมือทำ” “เราจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้อย่างไร?” ไม่ใช่โจทย์ที่มุ่งหมายให้รัฐหรือกลไกใดๆ ตอบ หากแต่ […]

“เราจะไม่นั่งรอการเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่เราจะลงมือทำทันทีด้วยตัวเอง” ก้าวย่างสู่การปฏิรูปการศึกษา

แม้แต่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็เริ่มต้นจากคนๆ เดียวได้ และมันเริ่มต้นได้ เมื่อคนผู้นั้น “ลงมือทำ” “เราจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้อย่างไร?” ไม่ใช่โจทย์ที่มุ่งหมายให้รัฐหรือกลไกใดๆ ตอบ หากแต่ […]

1 2