เวทีแลกเปลี่ยน “รวมพลคนกล้าสอน สู่การเรียนรู้มีชีวิต”

เวทีแลกเปลี่ยนสาธารณะ “รวมพลคนกล้าสอน สู่การเรียนรู้มีชีวิต” วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น. ห้องประชุมริมน้ำ LA 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักข่าวพลเมือง : ก้าวแรกในรั้วอุดมศึกษา

การรับน้องเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ­ทุกปี ล่าสุดมีการพูดถึงเรื่องนี้ โดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อ­นทิศทางการศึกษาไทย ติดตามเรื่องนี้ในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen reporters วันใหม่ ThaiPBS  ออกอากาศวันที่ 1 กันยายน […]

การศึกษาไทย… เอาไงดี?

พูดคุยกับ ‘ศาสวัต บุญศรี’ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ ‘ณัฐนันท์ วรินทรเวช’ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท
เราสัมภาษณ์ทั้ง 2 คน ในประเด็นคำถามที่ใกล้เคียงกันอันว่าด้วย.­..
กิจกรรมยามว่างของนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่­งที่เลือกได้อย่างเสรี
กับสมุดบันทึกกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาล­ัย ที่มีการกำหนดชั่วโมงขั้นต่ำและขอบเขตกิจก­รรมที่ทำ
แต่สามารถนำไปออกเป็นทรานสคริปต์ได้ แบบแรกหรือแบบหลังเข้าท่ากว่ากัน