ปลุกความเป็น “ครู” ในตัวคุณ : ครูกุ๊กกั๊ก ร่มเกล้า ช้างน้อย

จากคนที่ไม่ได้คิดอยากเป็นครู แต่พอได้เข้าไปทำค่ายแล้วรู้สึกถึงพลังความอยากเป็นครูของน้องค่ายที่มา จนทำให้เขาเปลี่ยนความคิดและหันมาจริงจังกับการเป็นครูมากขึ้น เพื่อส่งต่อพลังเหล่านั้นกลับคืนไปยังนักเรียนที่รักของเขา

‘ครูหนุ่มสาว’ ในระบบที่เปลี่ยนแปลงช้า

288,233 คน คือ ตัวเลขของจำนวนครูเกษียณอายุราชการใน 15 ปี (2556-2570) เราจะผลิตบัณฑิตได้เพียงพอทดแทนหรือเปล่า และโอกาสของ “การเปลี่ยนเลือดใหม่” แล้วจริงๆ ครูรุ่นใหม่ไฟแรงจะสามารถเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบเดิมๆ ได้จริงหรือ

‘เรียนรู้’ ด้วย ‘การเล่น’

การเรียนรู้ด้วยการเล่นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็ก ทำให้ช่วยในการสร้างเสริมพัฒนาสมอง ความคิด จินตนาการ และช่วยสร้างความผูกพันในครอบครับได้ การเล่นจึงเปรียบเสมือนการเยียวยาจิตใจของเด็กอีกด้วย

Behind Pakbara: อนาคตโหม๋เราเอาพรือดี?

ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ กับการพัฒนาจากวิกฤติสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันได้แปรเป็นวิกฤติโลกร้อนที่ซ้อนด้วยเรื่องการปนเปื้อนของสารต่าง ๆ วิกฤติความแปรปรวนของสภาพอากาศ เราไม่ได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แต่เรากำลังเผชิญกับความแปรปรวน รวมทั้งวิกฤติเรื่องอาหาร และวิกฤติภาวะถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศชั้นนำของโลก […]

การศึกษา…เลือกได้ไหม?

โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ชอบที่จะเป็นผู้เลือก มากกว่าการที่จะเป็นผู้ถูกเลือก เพราะแต่ละคนย่อมจะรู้ดีที่สุดว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่เหมาะสำหรับตัวเอง เรื่องการศึกษาก็เช่นกัน จะดีแค่ไหนถ้าผู้เรียนได้เลือกวิธีการเรียนด้วยตัวเอง     และเคยคิดไหมว่าผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในออกแบบการศึกษาของตัวเองได้     […]

“บ่หลงของเก่า บ่เมาของใหม่ : ว่าด้วยการศึกษากับการพัฒนาตนเองสู่ความพร้อมในสังคมผู้สูงอายุ”

14 พฤศจิกายน 2560 ในเวทีเสวนา เรื่อง “การศึกษากับการพัฒนาตนเองสู่ความพร้อมในสังคมผู้สูงอายุ” ที่จัดโดย สภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ภาคเหนือ ร่วมกับ […]

1 2 3 4 9