[จีนมองเหนือ] สัมภาษณ์พิเศษ เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

องศาเหนือ Talk เข้าพูดคุยกับ เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ถึงปรากฏการณ์เหล่านี้ เพื่อให้เข้าใจจีน รู้จักจีนในเมืองไทยมากขึ้น

กงสุลจีนรวมเครือข่ายจีนในไทยตั้งมูลนิธิกองทุนส่งเสริมการศึกษาจีนเขตพื้นที่ภาคเหนือ

สถานกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ ผลักดันก่อตั้งมูลนิธิการกุศลกองทุนเพื่อการส่งเสริมการศึกษาจีนเขตพื้นที่ภาคเหนือของไทย เผยจีนมียุทธศาสตร์การพัฒนา 100 ปี ต้องถือการศึกษาเป็นที่ตั้ง ล่าสุดได้เงินบริจาคแล้วเกือบ 10 ล้าน

ลด ‘ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา’ ด้วยการจัดการเรียนรวม สกศ.ชี้ ‘เด็กพิเศษ-พิการ’ สิทธิเท่าเทียม

‘กมล รอดคล้าย’ เผยความร่วมมือกับบริติชเคานซิลฯ พัฒนานโยบายการศึกษาด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สร้างความเท่าเทียม-ลดความเหลื่อมล้ำ ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ-พิการเรียนร่วมกับเด็กปกติทั่วไป

‘คุรุสภา’ เร่งถกโมเดลมาตรฐานครู ตอบโจทย์นายกฯ ปั๊ม ‘แม่พิมพ์ 4.0’

รองเลขาฯ สกศ.ชี้ คุรุสภาตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย 4.0 “พัฒนาครู-มาตรฐานการผลิตครูไทย” ต่อยอดจากของเก่าตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เผยเร่งสังเคราะห์ข้อมูลเสนอคณะกรรมการคุรุสภา-เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูครั้งใหญ่ ต้น มิ.ย.นี้

อะไรนะ… ‘ประเมินผลกระทบการออกกฎหมาย’ ข้อเสนอเครือข่ายจับตาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ถึงรัฐบาล

เปิดตัวเครือข่ายจับตาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ติดตามการเดินหน้า ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ ร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560 ระบุข้อเรียกร้องให้รัฐบาลทำการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย

นักข่าวพลเมือง : ครูตู้ ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

การศึกษาทางไกลเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงการเรียนการสอน จึงทำให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่พริก ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อดูการจัดการเรียนการสอนด้วยครูตู้ ติดตามในข่าวเที่ยง […]

1 2 3 4 5 9